Write Yourself

Att bli förälder kan väcka många känslor. Den enorma omställningen kan påminna oss om när vi själva var barn. Om relationen till våra föräldrar och om tidigare traumatiska händelser i livet. En förlossning och även en graviditet kan upplevas traumatisk för både partner och den som bär barnet. Det kan även Läs mer…