Doulaeffekten

Doulaeffekten

Illustration, gravid kvinna omgiven av gröna blad

Vad gör en doula?

En doula är en person som stöttar födande före, under och efter förlossningen.
Det är en person som du själv väljer, som du och din partner/stödperson lär känna under graviditeten och som är med och stöttar under förlossningen. 

Att ha med en doula på din förlossning kan ha flera positiva effekter, det har forskats på och fått namnet doulaeffekten.
Doulors närvarande har analyserats i flera studier och man har sett att en doula kan minska risken för kejsarsnitt, minska användandet av mediciner, öka barnets välmående efter födseln (APGAR) och även har en positiv effekt på både den födandes och partnerns upplevelse av födseln.

En doula ersätter inte en partner utan jobbar tillsammans med hen/dem för att ge stöd till den födande. Inför födseln kan det också handla om att ge partnern information och kunskap om förlossningen, för att hen ska kunna stötta på bästa sätt. Under förlossningen kan doulans närvaro göra partnern lugnare och möjliggöra för pauser att gå på toa, äta och vila.

En person masserar en födande som lutar mot en boll (illustration)

Vem kan vara doula?

Vem som helst som stöttar en annan födande person kan kalla sig för doula. Det är inte en akademisk titel och doulan har inget sjukvårds- eller medicinskt ansvar.

Du måste inte anlita en doula, det går precis lika bra att ta med en vän, släkting eller någon annan person som ni litar på som ett stöd till förlossningen. Det ni får när ni anlitar en doula är en person med stor kunskap om förlossningar och födande, som är anlitad av er, inte av sjukhuset, och därför bara har fokus på er.

Det finns många olika doulautbildningar runt om i landet. Emma Åslin Stårsta, är utbildad till Föda med Stöd doula.

Illustration av en gravid person med långt hår som håller händerna om magen och ler

Vitt privilegium

Ordet doula kommer från grekiskans ord för slav, som senare blev ”en kvinna i samhället som närvarande under en födsel”. 
Ordet i sig vittnar om ett privilegium och det finns väldigt mycket vithetsprivilegium inom doulakulturen. Flera utbildningar i västvärlden, inkl Föda Med Stöd (där Emma utbildats), hålls av vita kvinnor.

Trots att många av de traditioner och kunskaper som lärs ut inom doulautbildningar är urgammal kunskap som fortsatt att användas inom många traditionella (icke-vita) kulturer runt om i världen. Som med mycket annat har vi i västvärlden anpassat och kommersialiserat en tradition som har försvunnit i våra kulturer. Det här är något vi som doulor behöver bli mer medvetna om och uppmärksamma.

Vill du jobba med en doula?
Läs mer om Hela Moderskapets doulatjänster

Tjockt svart linjerat hjärta

Låt oss hålla kontakten!

Skriv upp dig nedan så får du mail från Hela Moderskapet.
Inget spam, bara uppdateringar om graviditet, förlossning och mammaliv.

Ingen spam! Läs vår integritetspolicy för mer info.